Το Prendaαποτελεί την πρόταση της εταιρείας για τις επιχειρήσεις που διακινούν εμπορεύματα τα οποία έχουν ίδια χαρακτηριστικά αλλά διαφέρουν σε χρώμα και μέγεθος. Είναι υλοποιημένο ώστε να μπορεί πολύ γρήγορα να το χειριστεί ο οποιοσδήποτε ακόμα και εάν οι γνώσεις του σε υπολογιστές είναι ελάχιστες.

Το Prendaέχει την δυνατότητα να διαχειριστεί απεριόριστο αριθμό κατηγοριών για τα είδη αλλά και υποκατηγοριών σε κάθε μία κατηγορία. Σε κάθε υποκατηγορία μπορεί να προστεθεί υποκατηγορία χωρίς κανένα περιορισμό κάνοντας έτσι την διαχείριση της αποθήκης σε κατηγορίες να λειτουργεί σαν τον

Το ιδανικό εργαλείο εμπορικής διαχείρισης για επιχειρήσεις που έχουν είδη με χαρακτηριστικά (χρώμα, μέγεθος)

Το Prenda σχεδιάστηκε και προσφέρεται σε 4 εκδόσεις, που διαχωρίζουν τις εργασίες σύμφωνα με τη βασική ομαδοποίηση: πωλήσεις – αγορές – παραγγελίες – παραγωγή. Έτσι, κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την έκδοση του προγράμματος που χρειάζεται για την καλύτερη λειτουργία της.

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail