Προορίζεται για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν υπαλλήλους εν κινήσει ή για ιδιώτες που επιθυμούν να απλοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τη ζωή τους με τα διαθέσιμα επιτεύγματα υψηλής τεχνολογίας. Επειδή δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης διευκολύνονται και αναβαθμίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, το “Navontrack” είναι ένα εξαιρετικό επιχειρηματικό εργαλείο που όμως είναι πολύ εύκολο στην εκμάθηση και χρήση του.

Πως δουλεύει; 
Το Navontrack

Η εφαρμογή συνδυάζει λειτουργικότητα για προβλεπόμενες και απρόβλεπτες εργασίες. Προβλεπόμενες αποστολές / εργασίες είναι αυτές που έχουν προγραμματιστεί για την διεκπεραίωση τους όπως οι παραδόσεις / υπηρεσίες, ενώ οι απρόβλεπτες είναι αυτές που προκύπτουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όπως δηλαδή εισερχόμενες κλήσεις για υπηρεσίες.  

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί δυνατούς αλγόριθμους δρομολόγησης, κάνει έξυπνη...

Η εφαρμογή απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλο αυτοκινήτων - εξωτερικούς συνεργάτες και θέλουν να απλοποιήσουν ενώ ταυτόχρονα να εμπλουτίσουν τις πληροφορίες τους χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο με τεχνολογία αιχμής. Λειτουργεί μέσα στην εταιρεία και σαν fleet management εργαλείο αλλά και στα οχήματα σαν Navigation εφαρμογή με αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και των οδηγών. Χαρακτηριστικά εφαρμογής:

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail