Η εταιρεία Arion Software ανέπτυξε και παρουσιάζει το λογισμικό εργαλείο Installer το οποίο πραγματοποιεί πλήρη εγκατάσταση σε όλες τις εμπορικές εφαρμογές της εταιρείας.

Με τη χρήση του Installer διευκολύνεται και απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό η διαδικασία εγκατάστασης, η οποία γίνεται πλέον με ευκολότερο, κατανοητό και πιο φιλικό – στον πελάτη - τρόπο. Έτσι, η εγκατάσταση των εφαρμογών με τον Installer, γίνεται σχεδόν αυτοματοποιημένα, αφού απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή του χρήστη, ενώ μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εγκατάστασης, συγκριτικά με τον αντίστοιχο που απαιτούνταν έως τώρα.

Μοναδικό χαρακτηριστικό του Installer είναι η δυνατότητα εκπαίδευσης που παρέχει στον πελάτη, σχετικά με το πρόγραμμα που εγκαθιστά, προβάλλοντας video με τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Έτσι, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο χρήστης θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει άμεσα την εφαρμογή, χωρίς περαιτέρω εκπαίδευση!

Τέλος να σημειώσουμε ότι, η λειτουργία του υπολογιστή στον οποίον γίνεται η εγκατάσταση, συνεχίζει απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, επιτρέποντας στον χρήστη την ομαλή ροή και συνέχεια των εργασιών του, χωρίς παρεμβολές και διακοπές.