Εδώ περιγράφονται όλες οι εργασίες που κάνει ο τεχνικός που θα κληθεί να κάνει μεταφορά από της εφαρμογής και των δεδομένων από ένα υπολογιστή σε άλλο. Ίδιες είναι και για την περίπτωση που θα κάνει format σε ένα υπολογιστή και θα πρέπει να μεταφέρει τα δεδομένα του υπολογιστή πριν το format στον ίδιο υπολογιστή μετά από την επαναφορά του στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις

 1. Δημιουργία backupαρχείων εφαρμογής
 2. Δημιουργία backupαρχείων add on της εφαρμογής
 3. Δημιουργία backupαρχείων εκτυπώσεων
 4. Δημιουργία backup εκτυπωτών
 5. Δημιουργία backup περιφερειακών συσκευών
 6. Δημιουργία backup φορολογικών συσκευών
 7. Δημιουργία backup αρχείων φορολογικών συσκευών
 8. Formatυπολογιστή
 9. Εγκατάσταση εφαρμογής
 10. Εγκατάσταση add in
 11. Επαναφορά δεδομένων εφαρμογής
 12. Επαναφορά δεδομένων add on εφαρμογής
 13. Επαναφορά αρχείων εκτυπώσεων
 14. Επαναφορά αρχείων φορολογικών συσκευών
 15. Εγκατάσταση εκτυπωτών
 16. Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
 17. Εγκατάσταση φορολογικών συσκευών
 18. Παραμετροποίηση όπου χρειάζεται
 19. Έλεγχος σωστής λειτουργίας εφαρμογής και περιφερειακών

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail