Εδώ περιγράφονται όλες οι εργασίες που κάνει ο τεχνικός που θα κληθεί να κάνει μεταφορά από της εφαρμογής και των δεδομένων από ένα υπολογιστή σε άλλο. Ίδιες είναι και για την περίπτωση που θα κάνει format σε ένα υπολογιστή και θα πρέπει να μεταφέρει τα δεδομένα του υπολογιστή πριν το format στον ίδιο υπολογιστή μετά από την επαναφορά του στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις

  1. Δημιουργία backupαρχείων εφαρμογής
  2. Δημιουργία backupαρχείων add on της...
Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail