Το Copyart στο κέντρο της Αθήνας είναι ένα φωτοτυπείο το οποίο επίλεξε για μηχανογράφηση το Commerce στην έκδοση Basic για την οργάνωση του. Το Commerce είναι ένα εργαλείο το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων που ζητούν ένα οικονομικό και αξιόπιστο πρόγραμμα. Η έκδοση Basic που πρσφέρθηκε από τον συνεργάτη μας «Sykas Center» και επιλέχτηκε από τον πελάτη για να εγκατασταθεί είναι αυτή που καλύπτει και το κύκλωμα των πωλήσεων με πελάτες, αποθήκη και παραστατικά και το κύκλωμα των αγορών με προμηθευτές, καταχώρηση τιμολογίων και ποσότητες στην αποθήκη.

Η εγκατάσταση του προγράμματος έγινε απομακρυσμένα με χαμηλό κόστος αλλά και σε ελάχιστο χρόνο με την βοήθεια του Arion Installer από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Επίσης ένα φορολογικός μηχανισμός συνδέθηκε με τον υπολογιστή για την σήμανση των παραστατικών των πωλήσεων και η παραμετροποίηση του καθώς και εκπαίδευση στο πρόγραμμα έγινε απομακρυσμένα την ίδια μέρα της εγκατάστασης.

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail