Η εταιρεία ROMAS με την συνέπεια και τα ποιοτικά προϊόντα, έχει καταξιωθεί στο χώρο της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ο αριθμός των πελατών συνεχώς πολλαπλασιάζεται με εντυπωσιακή αποδοχή από ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι κατασκευαστές & εισαγωγείς  των προϊόντων και για αυτό είναι σε θέση να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση επαγγελματικού εξοπλισμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Η μηχανογράφηση έγινε με Commerce έκδοση Professional ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες παρακολούθησης και οργάνωσης των εργασιών. Από την έκδοση όλων των θεωρημένων παραστατικών, την έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών, την καταχώρηση των τιμολογίων αγορών αλλά και των παγίων εξόδων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νερό, ενοίκια το Commerce ανταποκρίνεται πλήρως. Οι παραγγελίες καταχωρούνται στο σύστημα και αυτόματα μετατρέπονται σε τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής χωρίς την ανάγκη να ξανά περαστούν από την αρχή. Τα υπόλοιπα των ειδών της αποθήκης με τις καταχωρήσεις των τιμολογίων αγοράς αλλά και την έκδοση των παραστατικών των πωλήσεων είναι πάντα ενημερωμένα και ο χρήστης έχει μία εικόνα της αποθήκης του ανά πάσα στιγμή.

Η εγκατάσταση έγινε από τον συνεργάτη μας “InfoGP” καθώς και η παραμετροποίηση της εφαρμογής αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού στην λειτουργία του προγράμματος.

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail