Το Meridian επιλέχτηκε για την μηχανογράφηση του κυλικείου στο ΕΚΕΜΣ. Ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης είναι κατά βάση πώληση από ένα σταθερό σημείο. Στο σύστημα έχουν συνδεθεί 2 εκτυπωτές που βρίσκονται στα παρασκευαστήρια και τυπώνουν τα είδη του κάθε παρασκευαστηρίου. Οι εκτυπωτές αυτοί ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται ανάλογα με την δουλειά που έχει η επιχείρηση.

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail