Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση στο ΕΚΕΜΣ μέσα στο χώρο του super market του ζαχαροπλαστείου με το πρόγραμμα Retailer και με online σύνδεση ζυγαριάς με τον υπολογιστή. Έτσι όλα τα είδη που έχουν μονάδα μέτρησης με δεκαδικά ψηφία (κιλό) κατά την διάρκεια της πώλησης ο χειριστής αφήνει το είδος στην ζυγαριά και πατάει στην οθόνη του υπολογιστή το αντίστοιχο κουμπί. Το βάρος που έχει η ζυγαριά αυτόματα περνάει σαν ποσότητα για το είδος κατά την διαδικασία της πώλησης. Η σύνδεση έχει γίνει με ζυγαριά DIGI

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail