Εμπορική εφαρμογή από 150€ Εμπορική εφαρμογή από 150€
Η εταιρεία μας, σας προσφέρει σήμερα την έκδοση Lite του Commerce - για την διαχείριση και παρακολούθηση των...
More detail
Ασύρματη παραγγελία με 845€ Ασύρματη παραγγελία με 845€
Η εταιρεία Arion Software σας παρουσιάζει το πλήρες σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας σε μία εκπληκτική οικονομική...
More detail
Παραγγελία σερβιτόρου με 390€ Παραγγελία σερβιτόρου με 390€
Και ρίχνουμε ΠΟΛΥ τις τιμές Και σας προσφέρουμε το πιο αξιόπιστο πρόγραμμα Και σας παρέχουμε τον πιο λειτουργικό...
More detail

Διαχείριση πωλήσεων, αγορών, παραγγελιών & παραγωγής

Η έκδοση Enterprise του προγράμματος Commerce, είναι το απόλυτο και ολοκληρωμένο πακέτο εμπορικής διαχείρισης. Περιλαμβάνει τις συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές, τον τομέα των παραγγελιών και τις εργασίες που αφορούν την παραγωγή. Αποτελεί μια πλήρη λύση στην ανάγκη της εποπτείας της λειτουργίας κάθε επιχείρησης και προσφέρει ανά πάσα στιγμή μία συνολική εικόνα της, δίνοντας όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων της διοίκησης.

Οι βασικές λειτουργίες της, αναλύονται στις εξής κατηγορίες:

Πελάτες

 • Ευρετήριο πελατών με βάση την Ονομασία, ΑΦΜ, Διακριτικό Τίτλο ή μέρος αυτών.
 • Αρχείο με στατιστικά και ιστορικά στοιχεία για τις κινήσεις τους, τις τιμολογήσεις, ιστορικό τιμών για είδη/παροχές.
 • Υπόλοιπα πελατών για τα παραστατικά επί πιστώσει, αλλά και εκκρεμότητες που προκύπτουν από έκδοση Δελτίων Αποστολής.

Προμηθευτές

 • Ευρετήριο προμηθευτών με βάση την Ονομασία, ΑΦΜ, Διακριτικό Τίτλο ή μέρος αυτών
 • Αρχείο με στατιστικά και ιστορικά στοιχεία για τις κινήσεις τους, τις τιμολογήσεις, ιστορικό τιμών για είδη/παροχές.
 • Υπόλοιπα προμηθευτών αλλά και εκκρεμότητες που προκύπτουν από έκδοση Δελτίων Αποστολής.

Παραγγελίες

 • Παραγγελίες Πελατών.
  • Παραγγελίες σε Προμηθευτές.
  • Μετατροπή παραγγελίας σε Τιμολόγιο.
  • Ιστορικό τιμών ανά είδος για παραγγελία.

Πωλητές

 • Διαχείριση πωλητών.
 • Ποσοστά πωλητών.
 • Πελάτες ανά πωλητή.
 • Κίνηση πωλητή.

Παραγωγή

 • Προϊόντα με συστατικά.
 • Ημερολόγιο παραγωγών.
 • Αναλώσεις πρώτων υλών.
 • Κόστος προϊόντος βάση αξίας συστατικών.
 • Παραγωγή για ημι-έτοιμα είδη.
 • Κοστολόγηση είδους ανάλογα με τα συστατικά του.
 • Προσδιορισμός κέρδους ανάλογα με το κόστος των πρώτων υλών.

Είδη – Αποθήκη

 • Αρχείο αποθήκης ειδών και υπηρεσιών καθώς και ιστορικά και στατιστικά στοιχεία για τα είδη και τις παροχές.
 • Για το κάθε είδος ο χρήστης μπορεί να δει στην καρτέλα του το προτεινόμενο αλλά και το πραγματικό ποσοστό κέρδους.
 • Παρακολούθηση πολλαπλών συσκευασιών ανά είδος, με δυνατότητα διαφορετικού barcode.
 • Αυτόματος υπολογισμός κέρδους για το κάθε είδος στην αποθήκη.
 • Απογραφή ειδών με δυνατότητα αναπροσαρμογής ποσότητας για κάθε είδος σε πραγματική.
 • Με την μέθοδο υπολογισμού κέρδους Mark Up και σε συνδυασμό με την στρογγυλοποίηση που μπορεί να είναι διαφορετική για το κάθε είδος, το πρόγραμμα μπορεί να υπολογίσει και να προτείνει τιμή πώλησης με ή χωρίς το ΦΠΑ.
 • Αξία αποθήκης για το κάθε είδος βάση της τελευταίας τιμής αγοράς
 • Αξία αποθήκης για το κάθε είδος με υπολογισμό μέσης τιμής, LIFO ή FIFO για το κάθε είδος.

Παραστατικά

 • Έκδοση παραστατικών πωλήσεων, θεωρημένων και μη.
 • Έκδοση Τιμολογίου και Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.
 • Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης.
 • Έκδοση Αποδείξεων Είσπραξης και Πληρωμής με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή υπολοίπου.
 • Συγκέντρωση των Δελτίων Αποστολής και αυτόματη τιμολόγηση τους στο τέλος του μήνα με την έκδοση Τιμολόγιου Πώλησης.
 • Παρακολούθηση ΦΠΑ σε κατηγορίες (κανονικό και μειωμένο) ανάλογα με τον πελάτη και την διεύθυνση του.
 • Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την περιγραφή του προς τιμολόγηση είδους ή παροχής υπηρεσίας κατά την διαδικασία τιμολόγησης για το συγκεκριμένο παραστατικό μόνο.
 • Αρχείο κινήσεων παραστατικών και ειδών και δυνατότητα ανάσυρσης κινήσεων για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εβδομάδα, μήνα, έτος ή Από Ημερομηνία – Έως Ημερομηνία, με εμφάνιση ποσού κέρδους για το κάθε είδος.
 • Το πρόγραμμα έρχεται με ενσωματωμένο report generator και ο χρήστης έχει την δυνατότητα να παραμετροποιεί τις φόρμες εκτύπωσης ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης του.
 • Καταχώρηση παραστατικών από προμηθευτές.
 • Καταχώρηση Αποδείξεων είσπραξης από προμηθευτές και αναπροσαρμογή των υπολοίπων.
 • Εμφάνιση των εκκρεμοτήτων των προς είσπραξη παραστατικών που έχουν εκδοθεί επί πιστώσει.
 • Υποστήριξη πολλαπλού τιμοκαταλόγου για πελάτες χονδρικής ή λιανικής.
 • Υπενθύμιση εισπράξεων.
 • Υπενθύμιση Οφειλών.
Pin It

Μηχανογράφηση Delivery με 620€ Μηχανογράφηση Delivery με 620€
Το Delivery αποτελεί ένα πλήρες πακέτο μηχανογράφησης για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με διανομή φαγητού....
More detail
Εντατική λιανική με 200€ Εντατική λιανική με 200€
Αποκτείστε σήμερα το πλέον απαραίτητο εργαλείο λειτουργίας κάθε επιχείρησης λιανικής πώλησης, στην χαμηλότερη...
More detail
Πρατήρια / συνεργεία – 200€ Πρατήρια / συνεργεία – 200€
Η Arion Software σας προσφέρει το Benzina, το πιο αξιόπιστο, εύχρηστο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανογράφησης, που...
More detail