Οργανώση και αναπτύξη Δημοσίων Σχέσεων στα κοινωνικά δίκτυα (social media) και κυρίως στο Facebook

Διαφημιστική προβολή μιας επιχείρησης