Μετά την είσοδο στο πρόγραμμα όλα τα μενού εμφανίζονται με ερωτηματικά, θαυμαστικά και άλλους χαρακτήρες αλλά όχι στα Ελληνικά. Γιατί συμβαίνει αυτό; (KB_8)

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται όταν δεν είναι προεπιλεγμένη γλώσσα στα Windows τα ελληνικά.

 

Λύση

 

Από τον Πίνακα Ελέγχου /Control Panel μπείτε στις Τοπικές Ρυθμίσεις / Regional Settings.

Στην Καρτέλα Τοπικές Επιλογές / Regional Options διαλέξτε Ελληνικά / Greek και Τοποθεσία Ελλάδα / Greece.

Στην Καρτέλα Για προχωρημένους διαλέξτε Ελληνικά / Greek.

Στη συνέχεια θα πρέπει πρώτα να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα από Πίνακα Ελέγχου / Control Panel -> Προσθαφαίρεση Προγραμμάτων / Add Remove Programs, έπειτα να σβήσετε από το φάκελο Program Files τους φακέλους Arion Software και Microsoft SQL Server και τέλος να εγκαταστήσετε πάλι το πρόγραμμα.

 

Το παρόν ισχύει για όλες τις εφαρμογές Commerce Family

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail