Ο Arion Software Installer είναι λογισμικό εργαλείο το οποίο πραγματοποιεί πλήρη εγκατάσταση σε όλες τις εμπορικές εφαρμογές της ArionSoftware. Με τη χρήση του Installer διευκολύνεται και απλοποιείται σε σημαντικό βαθμό η διαδικασία εγκατάστασης, η οποία γίνεται πλέον με ευκολότερο, κατανοητό και πιο φιλικό – στον χρήστη - τρόπο.

Ειδικότερα:

  • Η εγκατάσταση των εφαρμογών με τον Installer, γίνεται σχεδόν αυτοματοποιημένα, αφού απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή του χρήστη.
  • Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εγκατάστασης, συγκριτικά με τον αντίστοιχο που απαιτούνταν έως τώρα.
  • Η λειτουργία του υπολογιστή στον...

Tο utility προσθέτει την δυνατότητα online επικοινωνίας των προγραμμάτων Retailer, Meridian, Delivery και Take Away  με ζυγαριά.

Στην οθόνη παραγγελίας που εμφανίζεται το κάθε είδος σαν κουμπί, ο χρήστης βάζει το είδος που θέλει να πουλήσει στην ζυγαριά και το επιλέγει στο πρόγραμμα. Η ποσότητα του είδους που εμφανίζεται είναι το βάρος που δείχνει η ζυγαριά.

Αυτό ισχύει μόνο για τα είδη που έχουν μονάδα μέτρησης με δεκαδικά ψηφία.

Το Cashier Service είναι εφαρμογή που δίνει την δυνατότητα στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές με Micrelec πρωτόκολλο επικοινωνίας για την έκδοση νόμιμης απόδειξης λιανικής πώλησης. Λειτουργεί κάνοντας ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ της ταμειακής μηχανής και του υπολογιστή με αποτέλεσμα να μην κολλάει η εφαρμογή όταν είναι σε διαδικασία έκδοσης απόδειξης