Η έκδοση ενός παραστατικού και ειδικότερα του Τιμολογίου ή του Δελτίου Αποστολής είναι η εργασία που ο χρήστης θα κλιθεί να εκτελέσει τις περισσότερες φορές την ημέρα. Έτσι λοιπόν αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι και εύκολη ώστε να μπορεί ο χρήστης να την μάθει και να την χρησιμοποιεί γρήγορα όσο και απλή αφού με τις λιγότερες δυνατές κινήσεις θα πρέπει να έχει τελειώσει. (KB_23) 

Το Benzina πρωτοπορεί στον τομέα αυτό με ένα δυνατό ευρετήριο πελατών το οποίο θα φέρει τον πελάτη από το αρχείο με την Επωνυμία ή τον Διακριτικό τίτλο ή το ΑΦΜ ή  τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Θα μπορέσει ο χρήστης να ανασύρει τον πελάτη από το αρχείο ακόμα και εάν στο πεδίο αναζήτησης εισαχθεί μέρος των πεδίων αναζήτησης είτε βρίσκεται στην αρχή είτε στην μέση ή στο τέλος του πεδίου. Δηλαδή ο πελάτης «Ι. Παπαδόπουλος και Κ. Παρασκευόπουλος Ο.Ε.» μπορεί να βρεθεί εισάγοντας στο πεδίο αναζήτησης «Παπαδό» ή «ρασκευ». Επίσης ο προηγούμενος πελάτης που ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας του είναι «Interamerican Οδική Προστασία» μπορεί να βρεθεί και με την εισαγωγή του «οδική» αλλά και την εισαγωγή «0935995263» που είναι το φορολογικό του μητρώο.

Όσον αφορά τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος εάν κατά την αναζήτηση βρεθεί μόνο ένα αυτοκίνητο με τέτοιο αριθμό τότε ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος είναι προεπιλεγμένος με ένδειξη δεξιά για την ύπαρξη πολλών αυτοκινήτων στην ίδια εταιρεία. Εάν όμως δεν είναι μοναδικός τότε η προεπιλογή του αριθμού κυκλοφορίας είναι άδεια όπου και καλείται ό χρήστης να επιλέξει τον αριθμό κυκλοφορίας. 

 

 

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail