Για να προγραμματίσετε στις ταμειακές μηχανές Prima 2000 και Prima Pos το κουμπί για την ενεργοποίηση του 2ου τιμοκαταλόγου ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. (KB_26)

  

1.     Από Θέση Προγραμματισμού (με πάτημα του κουμπιού με το κλειδί 3 φορές) πληκτρολογείτε:

 

2.     014 & Μερικό Σύνολο

 

3.     017 112 & Μερικό Σύνολο

 

4.     Σύνολο

 

5.     Έξοδος από κατάσταση προγραμματισμού πατώντας το κουμπί με το κλειδί 2 φορές

 

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail