Για να προγραμματίσετε στις ταμειακές μηχανές Prima 2000 και Prima Pos το κουμπί για τις επιστροφές των κενών μπουκαλιών ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. (KB_25)

1.     Από Θέση Προγραμματισμού (με πάτημα του κουμπιού με το κλειδί 3 φορές) πληκτρολογείτε:

2.     014 & Μερικό Σύνολο

3.     006 114 & Μερικό Σύνολο

4.     Σύνολο

5.     Έξοδος από κατάσταση προγραμματισμού πατώντας το κουμπί με το κλειδί 2 φορές

 

 

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail