Η έκδοση αυτή είναι αναβάθμιση για να τρέχει σε Windows Mobile 6.5. Μπορεί επίσης να τρέξει και σε PDA με έκδοση Windows Mobile 6.0 και 6.1

Προσθήκες

Εκτύπωση ελληνικών και σε εκτυπωτές που υποστηρίζουν κωδικοσελίδα 1253. Για εκτυπωτές που υποστηρίζουν κωδικοσελίδα 437G έχει προστεθεί ένα check box στην καρτέλα Παράμετροι->Γενικά και θα πρέπει να είναι επιλεγμένο για να τυπωθούν ελληνικά.

Προσθήκη κωδικού εισόδου για τις ιδιότητες.

Αναβάθμιση της σειράς εκτύπωσης των...