Ορισμός παραμέτρων για να λειτουργούν οι εφαρμογές Commerceσε δίκτυο (KB_80)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον υπολογιστή ο οποίος θα είναι ο Client θα πρέπει να πάτε από την Έναρξη στην επιλογή Εκτέλεση. Στο παράθυρο που ανοίγει γράψτε στο πεδίο τη λέξη regedit και πατήστε Ok.

 

Στο παράθυρο Επεξεργαστής Μητρώου που θα ανοίξει θα πρέπει να πάτε στην αριστερή στήλη στο επάνω μέρος και να βρείτε το φάκελο HKEY_CURRENT_USER. Κάντε κλικ στο σταυρό που θα υπάρχει αριστερά ώστε να εμφανιστούν οι φάκελοι που περιέχει.

 

Βρείτε τον φάκελο Software και κάντε κλικ στο σταυρό που θα υπάρχει αριστερά ώστε να εμφανιστούν οι φάκελοι που περιέχει. Βρείτε έπειτα το φάκελο ArionSoftware στη συνέχεια το φάκελο Commerce μέσα στον οποίο θα βρείτε τον φάκελο database.

 

Όταν τον επιλέξετε θα εμφανιστούν στο δεξί μέρος του παραθύρου κάποιες εγγραφές όπως στην εικόνα 1. Για να αλλάξετε την εγγραφή στο Commerce κάντε διπλό κλικ επάνω του και στο παράθυρο που ανοίγει σβήστε το (LOCAL) και στη θέση του αναγράψτε το όνομα του υπολογιστή στου οποίου τα στοιχεία θέλετε να έχετε πρόσβαση οπότε μετά να αναγράφει COMPUTERNAME\COMMERCE.

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο MachineDatabase και στο δεξί μέρος του παραθύρου θα εμφανιστούν κάποιες εγγραφές όπως στην εικόνα 2. Για να αλλάξετε την εγγραφή στο Commerce κάντε διπλό κλικ επάνω του και στο παράθυρο που ανοίγει σβήστε από τη διαδρομή C:\Program Files\ArionSoftware\Commerce\Database τις : που υπάρχουν μετά το C και στην αρχή πριν από το C αναγράψτε δύο κάθετους και το όνομα του υπολογιστή στου οποίου τα στοιχεία θέλετε να έχετε πρόσβαση οπότε μετά να αναγράφει \\COMPUTERNAME\C\Program Files\ArionSoftware\Commerce\Database.

 

 

 

 

Το παρόν ισχύει για την έκδοση 1.7.9.63 όλων των εφαρμογών Commerce Family

 

 

 

 

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail