Οι προσθήκες / διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη 1.0.2841.24744 είναι:

  • Στο παράθυρο εισαγωγής του κωδικού το πεδίο με ονομασία «Καταχώτηση»
  • Κατά την μεταφορά ενός τραπεζιού σε ένα κατειλημένο το Meridian Order POS πρόσθετει το ποσό του μεταφερόμενου λογαριασμού στο ταμείο
  • Στην περίπτωση που γινόταν αφαίρεση ειδών από μία παραγγελία δεν γινόταν σωστά η αφαίρεση των προϊόντων που διαγράφονταν
  • Οι...