Πλήρης έκδοση της εφαρμογής με δοκιμαστική λειτουργία 30 ημερών