Οδηγίες καταχώρησης Πιστωτικού Τιμολογίου από προμηθευτή (KB_78)

 

 

 

 

Από Αγορές -> Καταχώρηση επιλέγετε το Πιστωτικό Τιμολόγιο και στη συνέχεια πατάτε το αγγλικό ερωτηματικό δίπλα από το πεδίο προμηθευτής. Στη λίστα που ανοίγει εμφανίζονται μόνο  οι προμηθευτές στους οποίους υπάρχουν Δελτία Αποστολής Επιστροφής σε εκκρεμότητα.

 

Αφού επιλέξετε τον προμηθευτή στο αριστερό μέρος του παραθύρου θα εμφανιστούν όλα τα Δελτία Αποστολής Επιστροφής που έχουν καταχωρηθεί σε αυτόν. Η επιλογή του Δελτίου που αντιστοιχεί στο Πιστωτικό Τιμολόγιο του προμηθευτή σας γίνεται με δεξί κλικ πάνω στο Δελτίο και επιλογή του Τιμολόγηση με αριστερό κλικ. Τα προϊόντα που περιέχονται στο Δελτίο εμφανίζονται στο δεξί μέρος του παραθύρου. Αφού επιβιώσετε τα στοιχεία των προϊόντων ότι συμπίπτουν με αυτά του Πιστωτικού πατάτε το κουμπί Καταχώρηση.

 

Σημείωση : H ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου σε πελάτη από τις Πωλήσεις, όπου πάλι απαιτείται πρώτα καταχώρηση του Δελτίου Αποστολής Επιστροφής του πελάτη σας.

 

  

 

 

 

 

Το παρόν ισχύει για την έκδοση 1.8.1.23 όλων των εφαρμογών Commerce Family

 

 

 

 

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail