Κατά την απογραφή όλα τα είδη εμφανίζονται με μηδενικές τιμές

  • Πρόβλημα:

    Κατά την δημιουργία νέας απογραφής όλα τα προϊόντα εμφανίζονται με μηδενικές ποσότητες και τα κουμπιά ‘Υπολογισμός Τιμών’ και ‘Εμφάνιση όλων’ δεν κάνουν κάποια λειτουργία

  • Λύση:

    Κατεβάστε το αρχείο διόρθωσης και τρέξτε το για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα ανοίξει το παράθυρο “ExecuteQuery” με το οποίο θα εκτελέσετε την εντολή για να τρέξει το διορθωτικό εργαλείο.

    Πατώντας το κουμπί … ανοίγει το παράθυρο για την επιλογή αρχείου και θα επιλέξετε το αρχείο StockTakingNewColumns.sql. Πατήστε Open / Άνοιγμα για να επιλέξετε το αρχείο. Στο πεδίο SQL Instance θα βρείτε μία λίστα με όλα τα instancesπου τρέχουν είτε στον τοπικό υπολογιστή είτε σε υπολογιστές servers εντός δικτύου. Επιλέξτε το Instance που θέλετε να αναβαθμίσετε και πατήστε το κουμπί Execute για να τρέξει το αρχείο διόρθωσης. Όταν η διόρθωση γίνει κανονικά το κουμπί execute θα γράψει Done που σημαίνει ότι η εργασία τελείωσε επιτυχώς.

    Εάν υπάρχει ανοικτή απογραφή που εμφανίζεται στην λίστα με χρώμα κόκκινο θα πρέπει να την διαγράψετε και να δημιουργήσετε καινούργια

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail