Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την παραμετροποίηση της εφαρμογής ώστε να επικοινωνεί με τον driver για την δημιουργία δεδομένων ώστε να είναι εφικτή η αποστολή τους στην ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών

 • Πρόβλημα:

  Ένεργοποίηση του driver για την γραμμή Ε της ΓΓΠΣ

 • Λύση:

  Θα πρέπει να έχει γίνει η αναβάθμιση της εφαρμογής και να έχει έρθει στην έκδοση 2.0.1.xx. Η έκδοση της εφαρμογής εμφανίζεται στο Βοήθεια->Πληροφορίες.

  Όλες οι κατηγορίες του ΦΠΑ (Α,Β,Γ,Δ,Ε) θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στην εφαρμογή ακόμα και εάν δεν υπάρχει είδος σε αυτήν την κατηγορία.

  Οι ονομασίες στις κατηγορίες του ΦΠΑ θα πρέπει να είναι «Α» για το ποσοστό 6%, «Β» για το 13%, «Γ» για το 23%, «Δ» για το 36% και «Ε» για το 0%.

  Οι φόρμες που έχουν την δυνατότητα να βγάζουν την γραμμή για την συλλογή στοιχείων είναι όσες έχουν ονομασία που ξεκινάει με tax_.

  O driver του ΕΑΦΔΣΣ θα πρέπει να αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση (τουλάχιστον 1.9) και να αλλάξει σε «Από ειδικά σημασμένες γραμμές του παραστατικού οι οποίες αφαιρούνται» στην καρτέλα «Συλλογή στοιχείων» που βρίσκεται στην καρτέλα της συσκευής εκτύπωσης. Επίσης στην ίδια καρτέλα θα πρέπει να αλλάξει το πεδίο «Ακολουθία χαρακτήρων που σηματοδοτεί την αρχή της γραμμής με τα στοιχεία για το αρχείο Ε» σε [<] και το «Ακολουθία χαρακτήρων που σηματοδοτεί το τέλος της γραμμής με τα στοιχεία για το αρχείο Ε» σε [>].

Pin It

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail