Εξαγωγή των κινήσεων πωλήσεων / αγορών από τα προγράμματα Commerce, Meridian, Retailer, Benzina, Prenda, Camping για ενημέρωση λογιστικού προγράμματος Epsilon Net

 • Πρόβλημα:

  Εξαγωγή αρχείου με άρθρα Γενικής Λογιστικής για εισαγωγή δεδομένων σε πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής Epsilon Net

 • Λύση:

  Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος Accountant Articles τρέξτε το πρόγραμμα από το Start->All Programs->Arion Software->Utilities.

  Στην κεντρική οθόνη του προγράμματος εμφανίζεται λίστα και δεξιά επιλογές για Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη και ΦΠΑ. Επιλέγοντας ανάλογα η λίστα γεμίζει με δεδομένα

  Για την επιτυχή εξαγωγή...

Προκειμένου να διορθώσετε και να επαναπροσδιορίσετε τα υπόλοιπα πελατών, προμηθευτών και αξιόγραφων, στην περίπτωση που έχει γίνει κάποια λανθασμένη εισαγωγή στα αρχεία σας ή για όποιοδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα

 • Πρόβλημα:

  Υπάρχει πρόβλημα με το υπόλοιπο ενός συνεργάτη (πελάτη / προμηθευτή) και η καρτέλα στα αξιόγραφα δεν είναι σωστή

 • Λύση:

  Κατεβάστε το αρχείο διόρθωσης και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Προκειμένου να διορθώσετε και να επαναπροσδιορίσετε τα υπόλοιπα ειδών αποθήκης, στην περίπτωση που έχει γίνει κάποια λανθασμένη εισαγωγή στα αρχεία σας ή για όποιοδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα

 • Πρόβλημα:

  Υπάρχει πρόβλημα με το ποσότητα κάποιου είδους στην αποθήκη και πρέπει να ξανά γίνει υπολογισμός από την αρχή

 • Λύση:

  Κατεβάστε το αρχείο διόρθωσης και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαδικασία για την εγκατάσταση του asfame.gr σε υπολογιστή που θα λαμβάνει τις online παραγγελίες

 • Πρόβλημα:

  Εγκατάσταση του asfame.gr σε υπολογιστή για την εκτύπωση των εισερχόμενων online παραγγελιών

 • Λύση:

  Κατεβάστε το αρχείο και αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας. Τρέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

Για τα προϊόντα:

Commerce

Meridian / Delivery

Prenda

Retailer

Camping

 • Πρόβλημα:

  Οι οδηγίες που ακολουθούν, σας περιγράφουν βήμα – βήμα τη διαδικασία για την επιστροφή - επαναφορά των δεδομένων του προγράμματος που χρησιμοποιείται, για τα οποία έχει γίνει backup, έχουν δηλαδή κρατηθεί αντίγραφα στον υπολογιστή σας.

 • Λύση:

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail