Προκειμένου να μεταφέρετε τα αρχεία σας που περιλαμβάνουν προϊόντα και συνεργάτες, στο εμπορικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα.

Το πρώτο και απολύτως απαραίτητο βήμα, είναι ότι τα δεδομένα σας πρέπει να είναι καταγεγγραμένα και να τηρούνται σε δύο αρχεία excel: ένα που περιέχει τα προϊόντα και ένα που περιλαμβάνει τους συνεργάτες.

Το επόμενο βήμα είναι σε κάθε ένα από τα αρχεία excel, να αλλάξετε τον τίτλο κάθε στήλης, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνουμε παρακάτω και τα κελιά της στήλης να έχουν το αντίστοιχο περιεχόμενο. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει συγκεκριμένους τίτλους – ονομασίες για να μπορέσει στη συνέχεια να τους ενσωματώσει.

Περιγραφή και προδιαγραφή για την εκτύπωση του εταιρικού λογοτύπου στην εκτύπωση των παραστατικών

 • Πρόβλημα:

  Ενέργειες για να μπορεί να εκτυπώνεται το logo της επιχείρησης στα παραστατικά και προδιαγραφές που πρέπει να έχει

 • Λύση:

  Το logo θα πρέπει να είναι αρχείο bitmap με διάστασεις μέχρι 302 pixels πλάτος και μέχρι 107 pixels ύψος.Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να είναι logo και να αντικαταστήσει το υπάρχον που βρίσκεται μέσα στον φάκελο:

Συνεχείς επανεκκινήσεις του υπολογιστή κατά την εγκατάσταση με Arion Installer

 • Πρόβλημα:

  Αυτό συμβάινει γιατί στον επεξεργαστή μητρώου έχει δηλωθεί ότι ο υπολογιστής πρέπει να κάνει επανεκκίνηση και την ρύθμιση αυτή βλέπει ο Arion Installer και επανεκκινεί τον υπολογιστή

 • Λύση:

  Ανοίγωντας με την εντολή regedit.exe το registry editor θα πρέπει να διαγραφεί η τιμή PendingFileRenameOperations από το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session...

Πλήρης απενεργοποίηση του UAC (User Access Control) σε Windows 8 & 10

 • Πρόβλημα:

  Το UAC (User Access Control) δεν απενεργοποιείται από το Control Panel -> User Accounts -> Change User Account Control Settings με την τοποθέτηση του slider στο κάτω μέρος

 • Λύση:

   

  Συμπληρωματικά της ρύθμισης μέσα από το Control Panel θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

  Με το πάτημα του κουμπιού Win+Q εμφανίζεται το Search...

Για την διευκόλυνση καταχώρησης ενός menu στον Configurator για χρήση στο Meridian Order 3 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω έννοιες οι οποίες θα βοηθήσουν για την σωστή και γρήγορη εργασία.

Ένα menu αποτελείται από:

Κατηγορίες

Το menuέχει δενδροειδή μορφή και η ρίζα του δένδρου είναι η ονομασία του τιμοκαταλόγου. Κάτω από την ρίζα μπορούν να φτιαχτούν απεριόριστες κατηγορίες χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε κάθε κατηγορία μπορούν επίσης να φτιαχτούν απεριόριστες κατηγορίες (υποκατηγορίες)

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail