Για να αναγνωρίζει το Delivery τις εισερχόμενες κλήσεις σε γραμμή αναλογική PSTN θα πρέπει να εγκατασταθεί αυτό το πρόσθετο καθώς και ο tapi driver του εξοπλισμού.

Κάποιο πρόβλημα υπάρχει και δεν είναι δυνατή η πώληση είδους μέσα από την οθόνη στο Meridian, Delivery και Take Away

  • Πρόβλημα:

    Στην οθόνη παραγγελίας του Εστιατορίου, της Διανομής και του Πακέτου ενώ επιλέγω κάποιο είδος για να το πουλήσω αυτό δεν μεταφέρεται στην λίστα των προς πώληση προϊόντων.

  • Λύση:

    Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιο είδος το...

Γενικά

Αυτή είναι η διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής με τον SQL 2008 server αντί του SQL server 2000 που είναι το αρχικό setup.

 

Download

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο εγκατάστασης.

 

Αρχεία μέσα στο φάκελο

dotnetfx.exe

Αρχείο εγκατάστασης dotnet framework   1.1

dotnetfx35.exe

Αρχείο εγκατάστασης dotnet framework   3.5

Για την εκτύπωση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης αυτόματα από την ταμειακή, απαιτούνται τα εξής βήματα:

Καθορισμός των παραμέτρων της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης

Πωλήσεις

Διαχείριση Παραστατικών

Επιλογή της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης και δεξί κλικ Επεξεργασία

Τα πεδία που πρέπει να επιλεχθούν / συμπληρωθούν είναι τα :

  • Απαραίτητο (για να εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων παραστατικών στην...

Για την εκτύπωση ενός παραστατικού απαιτούνται τα εξής βήματα:

Καθορισμός των παραμέτρων των παραστατικών

Πωλήσεις

Διαχείριση Παραστατικών

Επιλογή παραστατικού και δεξί κλικ Επεξεργασία

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα :

  • Απαραίτητο (για να εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων παραστατικών στην έκδοση)
  • Έκδοση παραστατικού (για να μπορεί να εκτυπωθεί)
Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail