Αρχείο με δοκιμαστικό τιμοκατάλογο από επιχείρηση Cafe.

Αρχείο

Οδηγίες εγκατάστασης

Κατεβάστε το αρχείο στον υπολογιστή σας και αποσυμπιέστε το. Βρείτε το pricelist.xml που εξήχθει και χρησιμοποιώντας την μέθοδο Αντιγράφή/Επικόλληση για να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο.

Εάν το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε είναι το Meridian Order POS θα το βρείτε στην θέση x:\Program Files\ArionSoftware\MeridianOrderPOS\files όπου x: είναι ο δίσκος που έχει εγκατασταθεί το λειτουργικό σύστημα. Συνήθως είναι ο...

Μετά από hard reset το PDA ανοίγει και η οθόνη του δείχνει σαν την εικόνα 1.

pic1

Εικόνα 1

pic2

Εικόνα 2

Για να ξεκινήσει η διαδικασία πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Αμέσως θα εμφανιστεί η οθόνη όπως στην εικόνα 2.

Χρησιμοποιήστε το ειδικό μολύβι που έχει το PDA και πατήστε στο κέντρο του σταυρού που φαίνεται στην οθόνη. Θα ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία στα σημεία που εμφανίζεται ο σταυρός όπως δείχνει στην εικόνα 3 μέχρι να εμφανιστεί στο PDA η οθόνη όπως στην εικόνα 4.

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail