Όταν στέλνω παραγγελία από το ασύρματο τερματικό στην οποία περιέχεται ένα συγκεκριμένο είδος, στο Meridian εμφανίζεται μήνυμα "Runtime Error". (KB_30)

Αυτό συμβαίνει όταν στο Meridian υπάρχουν δύο είδη με ακριβώς ίδια περιγραφή.

Λύση :

Από το μενού Γενικά -> Διαχείριση Ειδών κάντε εύρεση του προϊόντος αυτού που δημιουργεί το πρόβλημα. Αν σας εμφανιστούν παραπάνω από μία εγγραφές θα πρέπει να διαφοροποιήσετε την περιγραφή των ειδών αυτών και κυρίως του είδους που είναι καταχωρημένο στον τιμοκατάλογο που διαβάζει το ασύρματο τερματικό. Στη συνέχεια κάντε ξανά "Ενημέρωση Τερματικών" στον τιμοκατάλογο και δοκιμάστε να στείλετε μια παραγγελία με το είδος αυτό.

 

Το παρόν ισχύει για την έκδοση 1.8.1.23 του Meridian

 

Στέλνω παραγγελία από το ασύρματο τερματικό στο Meridian και ενώ δίνω ποσότητα 1 σε κάποιο είδος, στην εκτύπωση της παραγγελίας και μέσα στο πρόγραμμα αναγράφεται ποσότητα 10. Γιατί συμβαίνει αυτό; (KB_31)

Αυτό συμβαίνει όταν στα Regional Settings του ασύρματου τερματικού έχει επιλεγεί η ελληνική γλώσσα (Greek).

Λύση...

Η ταμειακή μηχανή η οποία είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Meridian τυπώνει μόνο τον αριθμό του τραπεζιού και μετά δεν ολοκληρώνει την απόδειξη. (KB_32)

 

 

 

Αυτό συμβαίνει όταν με το Meridian έχουν συνδεθεί οι ταμειακές μηχανές Smart και Eko και συγκεκριμένα μόνο στην περίπτωση που γίνει αλλαγή παραγγελίας, είτε από το ασύρματο τερματικό είτε από τον υπολογιστή, και κάποιο από τα είδη διαγραφεί. Η ταμειακή μηχανή θα τυπώσει μόνο το μέρος της απόδειξης που αναφέρει το τραπέζι και στο πρόγραμμα θα...

Τα συστατικά τα οποία θα καταχωρηθούν στα είδη του Meridian θα πρέπει να είναι καταχωρημένα σαν Είδη Εστιατορίου; (KB_33)

Στην εφαρμογή διαχείρισης εστιατορίου Meridian,όλες οι κατηγορίες θα πρέπει να δημιουργηθούν ως Κατηγορίες Εστιατορίου. Επίσης και τα είδη ανεξάρτητα από το πώς θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή αν είναι τελικά προϊόντα ή ενδιάμεσα ή αν αποτελέσουν συστατικά, θα πρέπει να είναι όλα καταχωρημένα ως Είδη εστιατορίου. Σε αντίθετη περίπτωση τα είδη δεν θα μπορούν να εισαχθούν στον...

Για την δημιουργία ή την αλλαγή υπάρχουσας συνταγής στο Meridian θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: (KB_34)

Από Γενικά -> Είδη Αποθήκης κάντε επεξεργασία στο είδος που θέλετε να ορίσετε τη συνταγή του και όταν ανοίξει το παράθυρο πατήστε κάτω δεξιά το κουμπί Συνταγή.

Το παράθυρο που ανοίγει είναι χωρισμένο σε 3 στήλες. Στην αριστερή στήλη βλέπετε τις κατηγορίες των ειδών όπως είναι καταχωρημένες στη Διαχείριση Ειδών.

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail