Στέλνω παραγγελία από το ασύρματο τερματικό στο Meridian και ενώ δίνω ποσότητα 1 σε κάποιο είδος, στην εκτύπωση της παραγγελίας και μέσα στο πρόγραμμα αναγράφεται ποσότητα 10. Γιατί συμβαίνει αυτό; (KB_31)

Αυτό συμβαίνει όταν στα Regional Settings του ασύρματου τερματικού έχει επιλεγεί η ελληνική γλώσσα (Greek).

Λύση :

Τα Regional Settings θα πρέπει να αλλάξουν και να παραμείνουν σε English (United States). Αυτό γίνεται από Start -> Settings -> System -> Regional Settings.

 

Το παρόν ισχύει μόνο για το πρόγραμμα του ασύρματου τερματικού Meridian Order I

 

 

Η ταμειακή μηχανή η οποία είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Meridian τυπώνει μόνο τον αριθμό του τραπεζιού και μετά δεν ολοκληρώνει την απόδειξη. (KB_32)

 

 

 

Αυτό συμβαίνει όταν με το Meridian έχουν συνδεθεί οι ταμειακές μηχανές Smart και Eko και συγκεκριμένα μόνο στην περίπτωση που γίνει αλλαγή παραγγελίας, είτε από το ασύρματο τερματικό είτε από τον υπολογιστή, και κάποιο από τα είδη διαγραφεί. Η ταμειακή μηχανή θα τυπώσει μόνο το μέρος της απόδειξης που αναφέρει το τραπέζι και στο πρόγραμμα θα...

Τα συστατικά τα οποία θα καταχωρηθούν στα είδη του Meridian θα πρέπει να είναι καταχωρημένα σαν Είδη Εστιατορίου; (KB_33)

Στην εφαρμογή διαχείρισης εστιατορίου Meridian,όλες οι κατηγορίες θα πρέπει να δημιουργηθούν ως Κατηγορίες Εστιατορίου. Επίσης και τα είδη ανεξάρτητα από το πώς θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή αν είναι τελικά προϊόντα ή ενδιάμεσα ή αν αποτελέσουν συστατικά, θα πρέπει να είναι όλα καταχωρημένα ως Είδη εστιατορίου. Σε αντίθετη περίπτωση τα είδη δεν θα μπορούν να εισαχθούν στον...

Για την δημιουργία ή την αλλαγή υπάρχουσας συνταγής στο Meridian θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: (KB_34)

Από Γενικά -> Είδη Αποθήκης κάντε επεξεργασία στο είδος που θέλετε να ορίσετε τη συνταγή του και όταν ανοίξει το παράθυρο πατήστε κάτω δεξιά το κουμπί Συνταγή.

Το παράθυρο που ανοίγει είναι χωρισμένο σε 3 στήλες. Στην αριστερή στήλη βλέπετε τις κατηγορίες των ειδών όπως είναι καταχωρημένες στη Διαχείριση Ειδών.

Για να είναι δυνατή η αλλαγή παρασκευαστηρίου σε είδος στο Meridian θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:(KB_35)

Πρώτα να διαγραφεί το είδος αυτό από τον τιμοκατάλογο στον οποίο υπάρχει καταχωρημένο (Εστιατόριο -> Τιμοκατάλογοι).

Στη συνέχεια να διαγραφεί από το παρασκευαστήριο στο οποίο είναι δηλωμένο (Εστιατόριο -> Παρασκευαστήρια) με επιλογή του στη λίστα και με δεξί κλικ επιλογή στο Διαγραφή.

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail