Για να είναι δυνατή η αλλαγή παρασκευαστηρίου σε είδος στο Meridian θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:(KB_35)

Πρώτα να διαγραφεί το είδος αυτό από τον τιμοκατάλογο στον οποίο υπάρχει καταχωρημένο (Εστιατόριο -> Τιμοκατάλογοι).

Στη συνέχεια να διαγραφεί από το παρασκευαστήριο στο οποίο είναι δηλωμένο (Εστιατόριο -> Παρασκευαστήρια) με επιλογή του στη λίστα και με δεξί κλικ επιλογή στο Διαγραφή.

Έπειτα μπορεί να καταχωρηθεί στο νέο παρασκευαστήριο και να ξανακαταχωρηθεί στον τιμοκατάλογο στην κατηγορία που ανήκει.

 

Το παρόν ισχύει για την έκδοση 1.7.9.62 του Meridian

Για την εισαγωγή τραπεζιών στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_36)

 

Από το μενού Εστιατόριο -> Διαχείριση και στο παράθυρο Διαχείριση Εστιατόριου που θα εμφανιστεί, επιλογή στα αριστερά Αίθουσες.

Στο δεξί παράθυρο δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί επιλογή της εντολής Νέα. Στο παράθυρο Αίθουσα δηλώνετε περιγραφή και προαιρετικά ποσοστό σερβιτόρου και πατάτε Καταχώρηση.

Για την εισαγωγή σερβιτόρων στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_37)

 

Από το μενού Εστιατόριο -> Διαχείριση και στο παράθυρο Διαχείριση Εστιατόριου που θα εμφανιστεί επιλογή στα αριστερά στους Σερβιτόρους.

Στο δεξί παράθυρο δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί επιλογή της εντολής Νέος Στο παράθυρο που εμφανίζεται δηλώνετε το όνομα για τον σερβιτόρο και πατάτε Καταχώρηση.

 

 

Το παρόν ισχύει για την έκδοση 1.7.9.62 του Meridian

 

 

 

Για την εισαγωγή παρασκευαστηρίων στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_38)

 

Από το μενού Εστιατόριο -> Παρασκευαστήρια και στο παράθυρο που θα ανοίξει δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί επιλογή της εντολής Νέο.

Στο παράθυρο Παρασκευαστήριο τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι η περιγραφή και ο εκτυπωτής στον οποίο θα τυπώνονται τα είδη του παρασκευαστηρίου. Για την επιλογή του εκτυπωτή απαιτείται πάτημα του κουμπιού 

Για την δημιουργία τιμοκαταλόγων στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_39) 

Από το μενού Εστιατόριο -> Τιμοκατάλογοι και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί δεξί κλικ Νέος Τιμοκατάλογος.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πρέπει να συμπληρωθούν το όνομα του τιμοκαταλόγου, η περιγραφή αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες που αντιστοιχεί στο όνομα του τιμοκαταλόγου όπως θα τον “διαβάζουν” τα ασύρματα τερματικά, 

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail