Για την εισαγωγή τραπεζιών στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_36)

 

Από το μενού Εστιατόριο -> Διαχείριση και στο παράθυρο Διαχείριση Εστιατόριου που θα εμφανιστεί, επιλογή στα αριστερά Αίθουσες.

Στο δεξί παράθυρο δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί επιλογή της εντολής Νέα. Στο παράθυρο Αίθουσα δηλώνετε περιγραφή και προαιρετικά ποσοστό σερβιτόρου και πατάτε Καταχώρηση.

Επιλογή της αίθουσας από τη λίστα, δεξί κλικ και επιλογή της εντολής Τραπέζια.

Στο επόμενο παράθυρο πάλι δεξί κλικ και επιλογή είτε της εντολής Νέο για να περαστούν τα τραπέζια ένα ένα, είτε της εντολής Μαζική καταχώρηση Τραπεζιών για να περαστούν πολλά μαζί.

 

Το παρόν ισχύει για την έκδοση 1.7.9.62 του Meridian

Για την εισαγωγή σερβιτόρων στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_37)

 

Από το μενού Εστιατόριο -> Διαχείριση και στο παράθυρο Διαχείριση Εστιατόριου που θα εμφανιστεί επιλογή στα αριστερά στους Σερβιτόρους.

Στο δεξί παράθυρο δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί επιλογή της εντολής Νέος Στο παράθυρο που εμφανίζεται δηλώνετε το όνομα για τον σερβιτόρο και πατάτε Καταχώρηση.

 

 

Το παρόν ισχύει για την έκδοση 1.7.9.62 του Meridian

 

 

 

Για την εισαγωγή παρασκευαστηρίων στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_38)

 

Από το μενού Εστιατόριο -> Παρασκευαστήρια και στο παράθυρο που θα ανοίξει δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί επιλογή της εντολής Νέο.

Στο παράθυρο Παρασκευαστήριο τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι η περιγραφή και ο εκτυπωτής στον οποίο θα τυπώνονται τα είδη του παρασκευαστηρίου. Για την επιλογή του εκτυπωτή απαιτείται πάτημα του κουμπιού 

Για την δημιουργία τιμοκαταλόγων στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_39) 

Από το μενού Εστιατόριο -> Τιμοκατάλογοι και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί δεξί κλικ Νέος Τιμοκατάλογος.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πρέπει να συμπληρωθούν το όνομα του τιμοκαταλόγου, η περιγραφή αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες που αντιστοιχεί στο όνομα του τιμοκαταλόγου όπως θα τον “διαβάζουν” τα ασύρματα τερματικά, 

Για την εισαγωγή ασύρματων τερματικών στο Meridian απαιτούνται τα εξής βήματα: (KB_40)

 

Πρώτα θα πρέπει να δημιουργηθεί στο σκληρό δίσκο ή σε κάποιον υποκατάλογο του, φάκελος  με το όνομα fromΌνομαΤερματικού π.χ. Frompda1

Έπειτα από το Meridian -> Εστιατόριο -> Διαχείριση και στο παράθυρο Διαχείριση Εστιατόριου που θα εμφανιστεί επιλογή στα αριστερά στα Τερματικά.

Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες ή διευκρινήσεις στο:210-4171901
More detail