Ότι χρειάζεσαι από εκτυπώσεις επαγγελματικές ή μη η Art Print Solutions μπορεί να σου δώσει την λύση. Εκπληκτική ποιότητα σε προνομιακές τιμές.

Η εταιρεία επίλεξε το Commerce Basic για την μηχανογράφηση διαλέγοντας το μοντέλο SaaS (Software As A Service) για ώστε με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος να μπορεί να έχει τα πάντα για πάντα.

Το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας με την βοήθεια του Arion Installer, παραμετροποιήθηκε απομακρυσμένα όπως έγινε και εκπαίδευση του προσωπικού.

Εκτός αυτών ο πελάτης ζήτησε να γίνει και παραμετροποίηση της φόρμας εκτύπωσης ώστε να πατάει πάνω στο δικό του έντυπο με πάρα πολύ χαμηλό κόστος.

Pin It