Υπεύθυνος: Βαλάκος Παναγιώτης

Διεύθυνση: Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: 6983610498

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.